Jednorazowy obwód oddechowy

  • Disposable Breathing Circuit

    Jednorazowy obwód oddechowy

    Obwody oddechowe łączą pacjenta z aparatem anestezjologicznym. Opracowano wiele różnych projektów obwodów, każdy o różnym stopniu wydajności, wygody i złożoności.

  • Expandable Breathing Circuit Double Swivel Catheter Mount

    Rozszerzalny obwód oddechowy z podwójnym obrotowym uchwytem cewnika

    urządzenie łączące stosowane w obwodach oddechowych, które ma jedną końcówkę pacjenta i końcówkę maszynową. Stosowany jest w obwodzie respiratora, systemie nawigacji anestezjologicznej itp. Składa się z uniwersalnego złącza 15 mm podłączanego do końca pacjenta, a drugi koniec aparatu do złącza Y respiratora lub systemu nawigacji anestezjologicznej. Używany głównie w celu zapewnienia elastyczności obwodu i uniknięcia załamań obwodu i zatykania obwodów. Rozszerza się i ogranicza swoją normalną pozycję. Ciało światła jest zwinięte, aby rozciągnąć się i zderzyć, i może się utrzymać w razie potrzeby. Zderzenie i zmniejszenie długości oprawy cewnika zmniejsza martwą przestrzeń obwodu oddechowego pacjenta. Stosowany na stanowiskach anestezjologicznych oraz w respiratorach