Laryngoskop

  • Disposable Video Laryngoscope for Intubation

    Jednorazowy wideolaryngoskop do intubacji

    Laryngoskopia Vdeo to forma laryngoskopii pośredniej, w której lekarz nie bada bezpośrednio krtani. Zamiast tego krtań wizualizuje się za pomocą laryngoskopu światłowodowego lub cyfrowego (kamera ze źródłem światła) wprowadzanego przez nos (przez nos) lub przez usta (przez usta).

  • Disposable Laryngoscope

    Laryngoskop jednorazowy

    Laryngoskop wprowadzony po raz pierwszy przez Sir Roberta Macintosha i Sir Ivana Magilla na początku lat czterdziestych XX wieku ewoluował od momentu powstania. Po utworzeniu rurki dotchawiczej laryngoskopy umożliwiają dostęp do wypychania języka do tyłu i zapewniają światło umożliwiające wizualizację strun głosowych w celu dokładnego umieszczenia dróg oddechowych.